Projekt "Instalace nové indukční pece"

Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. realizuje v období 1.7.2018 - 31.8.2018 projekt "Instalace nové indukční pece", který je spolufinancován Evropskou unií.

Program:
Úspory energie II. výzva
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008536

Předmětem projektu je instalace nové indukční pece, která je zařazena v lince pro přípravu litiny pro lití.

1.7.2018