Systém INTEGRAL ZMU pro gravitační i tlakové kanalizace DN 100 až 700, speciální vnější ochrana