Systém INTEGRAL TT pro gravitační i tlakové kanalizace DN 80 ař 2000 mm, speciální vnější ochrana