Systém GRAVITAL pro gravitační kanalizace DN 150 až 300 mm, základní vnější ochrana