ALPINAL (DN 80 až 500) – základní systém trubek a tvarovek pro velmi vysoké tlaky